Pologne

Sont reconnus par la directive 2005/36/CE, Annexe V.7 :

Titre de formation Organisme qui délivre le titre de formation Certificat qui accompagne le titre Année académique de référence
magister inżynier architekt (mgr inż. arch.)    – Politechnika Białostocka  
 
Zaświadczenie o członkostwie w okręgowej izbie architektów/Zaświadczenie Krajowej Rady Izby Architektów RP potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta zgodnych z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej osoby nie będącej członkiem Izby 2007/2008
  – Politechnika Gdańska
  – Politechnika Łódzka
  – Politechnika Śląska
  – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  – Politechnika Warszawska
  – Politechnika Krakowska
magister inżynier architekt      – Politechnika Wrocławska
magister inżynier architekt (mgr inż. arch.) Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Zaświadczenie o członkostwie w okręgowej izbie architektów/Zaświadczenie Krajowej Rady Izby Architektów RP potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta zgodnych z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej osoby nie będącej członkiem Izby 2003/2004
Publié le 22.06.2006 - Modifié le 18.07.2013