Lituanie

Sont reconnus par la directive 2005/36/CE, Annexe V.7 :

Titre de formation Organisme qui délivre le titre de formation Certificat qui accompagne le titre de formation Année académique de référence
Bakalauro diplomas (Architektūros bakalauras) - Kauno technologijos universitetas
- Vilniaus Gedimino technikos universitetas
- Vilniaus dailės akademija
Architekto kvalifikacijos atestatas, suteikiantis teisę užsiimti veikla architektūros srityje (Atestuotas architektas) išduodamas po architektūros bakalauro studijų baigimo ir trejų metų praktinės veiklos atestuoto architekto priežiūroje. 2008/2009 
Magistro diplomas (Architektūros magistras) - Kauno technologijos universitetas
- Vilniaus Gedimino technikos universitetas
- Vilniaus dailės akademija

Sont reconnus par la directive 2005/36/CE, Annexe VI :

− engineer architect/architect diplomas awarded by Kauno politechnikos institutas until 1969 (inžinierius architektas/architektas),
– architect/bachelor of architecture/master of architecture diplomas awarded by Vilnius inžinerinis statybos institutas until 1990, Vilniaus technikos universitetas until 1996, Vilnius Gedimino technikos universitetas since 1996 (architektas/ architektūros bakalauras/
architektūros magistras),
− the diplomas for specialist having completed the course in architecture/bachelor of architecture/master of architecture awarded by
LTSR Valstybinis dailės institutas until 1990; Vilniaus dailės akademija since 1990 (architektūros kursas/ architektūros bakalauras/
architektūros magistras),
− the bachelor of architecture/master of architecture diplomas awarded by Kauno technologijos universitetas since 1997 (architektūros
bakalauras/ architektūros magistras),

All these diplomas must be accompanied by the Certificate issued by the Attestation Commission conferring the right to pursue activities in the field of architecture (Certified Architect/Atestuotas architektas)

Année académique de référence : 2006/2007

Publié le 22.06.2006 - Modifié le 18.07.2013